Εκτύπωση

26/11/2018

telh kukloforias 2019

 

Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας» για τα έτη 2013 και επομένων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Προθεσμίες

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :

 

Βήμα-βήμα

1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

2. Συμπληρώνω τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

3. Συμπληρώνω το έτος τελών κυκλοφορίας

4. Επιλέγω «Αναζήτηση»

5. Επιλέγω «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Λήψη αρχείου

 

Σχετικές διατάξεις – Αποφάσεις – Εγκύκλιοι

Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222 Α΄), άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Ε7, όπως ισχύει

ΠΟΛ. 1143/2016

Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6.8.2013