Εκτύπωση

Aθήνα 30.7.2020

Αρ. Πρωτ.: 1720

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ – ΔΟΥ στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε την αναστολή της απεργίας-αποχής από τον προληπτικό έλεγχο, προκειμένου τα όργανά της να επεξεργαστούν την χθεσινή ψήφιση από την Βουλή νόμου που προβλέπει:

Τα αρμόδια όργανα της ΠΟΕ-ΔΟΥ θα συνεδριάσουν άμεσα για να αποφασίσουν την αναγκαιότητα επιπλέον μέτρων για την ασφάλεια όλων των συναδέλφων μας, δεδομένου ότι το σύνολο της εργασίας που επιτελούμε έχει μεγάλες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες και ειδικά ο προληπτικός έλεγχος εγκυμονεί πάντα κινδύνους και δυσκολίες.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να ληφθούν όλα τα δυνατά και αποτελεσματικά μέτρα για την ασφάλεια όλων μας.

Αναμένουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τοποθέτηση security και μηχανημάτων ανίχνευσης μετάλλων σε όλες τις υπηρεσίες και ζητάμε ΑΜΕΣΑ συνάντηση μαζί του, ώστε να συζητήσουμε επιπλέον μέτρα.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε ουσιαστική και ολοκληρωμένη επιμόρφωση των συναδέλφων πάνω στα θέματα  του προληπτικού, βελτιωμένες αμοιβές ανάλογες του δύσκολου έργου που επιτελούμε, κατάργηση του ποσοστού παραβατικότητας κλπ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ – ΔΟΥ